קרן ישראל לנפגעי חוט השדרה

The Israel Foundation For Spinal Cord Injuries

פעילויות

קרן ישראל מקדמת מחקרים בתחום הפגיעות בחוט השדרה, ומעניקה מלגות למחקרים נבחרים העוסקים באבחון הפגיעות, במניעת סיבוכים ובפיתוח אביזרים, טכניקות ושיטות טיפול, ריפוי ושיקום חדישות.

בהתייעצות עם חוקרים ומומחים ידועי שם בתחומם ותוך קשר מתמיד עם ציבור הנפגעים בארץ, מאתרת הקרן את הנושאים החיוניים, המועילים ובעלי החשיבות הרבה ביותר הדורשים מחקר. אחת למספר חודשים מפרסמת הקרן קול קורא לקבלת הצעות מחקר בנושאים שנקבעו, באמצעות פניה לרופאים, לחוקרים, למהנדסים ביו-רפואיים ולמחלקות למחקר רפואי באוניברסיטאות ובבתי הספר לרפואה. ההצעות העומדות באופן המיטבי בדרישות הקרן זוכות למימון ולליווי, באופן מדורג ובמקביל להתקדמות המחקר. כך מובטחת תמיכה במחקרים המאפשרים יישום מעשי ואפקטיבי העונה לצרכיהם של הנפגעים.

בנוסף פועלת הקרן לארגון ימי עיון מקצועיים וכנסים רפואיים, ומנהלת מעקב אחר התפתחות הידע והמידע בתחום, בכדי לקדם את המודעות לנושא ולהגיש לנפגעים ולמשפחותיהם מידע ועידוד.

לצורך השגת מטרותיה, פועלת הקרן לגיוס כספים וסיוע בארץ ובעולם באמצעות פניה לרשויות, לארגונים ולתורמים.

הקרן פועל בעידודם ובהמלצתם של משרד הבריאות, המדען הראשי, לשכת נשיא המדינה, רבנים ועוד.

עד כה סייעה הקרן למחקר ולפיתוח מגוון אמצעי טיפול ושיקום המשרתים מאות נפגעי חוט שדרה.