קרן ישראל לנפגעי חוט השדרה

The Israel Foundation For Spinal Cord Injuries

מחקרים

פגיעות בחוט השדרה גורמות נכות קשה ואובדן תפקודי לנפגע. חומרת הפגיעה משתנה לפי מיקום הפגיעה בחוט השדרה, עוצמת הנזק ומידת הפיכותו. בעולם ובארץ נעשים מחקרים בתחום הפגיעות הקהות בחוט השדרה, אולם רובם מחקרים בסיסיים בלבד או ניסויים בחיות מעבדה ומיעוטם ניסויים קליניים, והדרך לפתרון עדיין רחוקה.

מידת הריפוי וההחלמה תלויה ביכולת ההתחדשות של תאי העצב, וביצירה מחודשת של החיבורים בין תאי העצב ושלוחותיהם לבין העצבים ההיקפיים. נכון לימינו אלה, יכולת ההתחדשות מוגבלת ביותר וטרם נמצאה דרך יעילה לשחזור התאים שנפגעו.

עקב המחסור במחקר בנושא והעלייה המצערת במספר האזרחים והחיילים הנפגעים כתוצאה מתאונות דרכים, מפעולות איבה ועוד – פועלת קרן ישראל במטרה לתת תקווה לאוכלוסיה זו ולקדם את המחקר בתחומי הטיפול, הריפוי והשיקום של נפגעי חוט שדרה. כל מחקר כזה אורך שנים ארוכות ומצריך הון עתק. קרן ישראל עומדת לצד החוקרים בליווי ובמתן מימון כספי, שבלעדיו לא ייצא המחקר לפועל.

סרטון הסבר על אקסוזומים

בין המחקרים בהם תומכת קרן ישראל לריפוי חוט השדרה:

פרופ' תמר וייס, אוניברסיטת חיפה: מחקר ופיתוח מערכת הדמיה אינטראקטיבית לשיקום תפקודי של נפגעי חוט שדרה

פרופ' שולמית לבנברג, טכניון, ראש מחלקה לביו רפואה בטכניון: מחקרים בתחום ריפוי חוט השדרהועצבים בעזרת תאי גזע ואקסוזונים, מחקרים מתקדמים