מחקרים

research

פגיעות בחוט השדרה גורמות נכות קשה ואובדן תפקודי לנפגע. חומרת הפגיעה משתנה לפי מיקום הפגיעה בחוט השדרה, עוצמת הנזק ומידת הפיכותו. בעולם ובארץ נעשים מחקרים בתחום הפגיעות הקהות בחוט השדרה, אולם רובם מחקרים בסיסיים בלבד או ניסויים בחיות מעבדה ומיעוטם ניסויים קליניים, והדרך לפתרון עדיין רחוקה.

מידת הריפוי וההחלמה תלויה ביכולת ההתחדשות של תאי העצב, וביצירה מחודשת של החיבורים בין תאי העצב ושלוחותיהם לבין העצבים ההיקפיים. נכון לימינו אלה, יכולת ההתחדשות מוגבלת ביותר וטרם נמצאה דרך יעילה לשחזור התאים שנפגעו.

עקב המחסור במחקר בנושא והעלייה המצערת במספר האזרחים והחיילים הנפגעים כתוצאה מתאונות דרכים, מפעולות איבה ועוד – פועלת קרן ישראל במטרה לתת תקווה לאוכלוסיה זו ולקדם את המחקר בתחומי הטיפול, הריפוי והשיקום של נפגעי חוט שדרה.

כל מחקר כזה אורך שנים ארוכות ומצריך הון עתק. קרן ישראל עומדת לצד החוקרים בליווי ובמתן מימון כספי, שבלעדיו לא ייצא המחקר לפועל.

בין המחקרים בהם תומכת הקרן:

פרופ' תמר וייס: מחקר ופיתוח מערכת הדמיה אינטראקטיבית לשיקום תפקודי של נפגעי חוט שדרה