Testmonials

"פגיעה בחוט השדרה גורמת לשיתוקים ולהפרעות תחושתיות ותפקודיות קשות. מדע הרפואה טרם הגיע לפתרון מיטבי הולם לטיפול במקרים קשים אלו. אין לי ספק כי תמיכתה של קרן ישראל במחקר בתחום תגדיל משמעותית את הסיכויים למציאת פתרונות לשיקום ולריפוי"

פרופסור רמי רחמימוב, המדען הראשי, משרד הבריאות

להמלצה המלאה »